Oferta servicii

Oferta Servicii

PROIECTAM EXECUTAM si OPERAM:

  Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4kV-20kV aeriene si/sau subterane, inclusiv statiile de conexiuni si transformare;
  Posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni), inclusiv celulele aferente;
Retele electrice de iluminat public aeriene si/sau subterane;
  Executare, verificare, masurare prize de pamant, instalatii de legare la pamant si de paratrasnet aferente cladirilor civile si industriale si in retelele electrice de distributie;
  Instalatii electrice de compensare a factorului de putere;
  Instalatii de cabluri de fibra optica pentru transmitere de semnal;
  Instalatii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/cladirilor civile si industriale;
  Instalatii de utilizare de joasa/medie tensiune;
  Bransamente electrice aeriene si subterane, monofazate si trifazate, la tensiune nominala de 0.4 kV;
  Instalatie de racordare la joasa tensiune destinata alimentarii cu energie electrica a unui singur loc de consum, executata din reteaua de joasa tensiune sau tabloul/cutia de distributie a postului de transformare;
  Lucrari de mentenanta la corpurile de iluminat stradal pietonal si rutier, temporar festiv si ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalatiile electrice publice;
  Retele de alimentare cu energie electrica a ansamblurilor de locuinte;
  Instalatii electrice de curenti slabi aferente (circuite secundare);
  Baterii stationare de acumulatori;
  Masurarea rezistentei de izolatie si continuitate circuite, masurarea rezistentei de contact la posturile de transformare;
  Instalatii de protectii si masura;
  Verificari si incercari ale echipamentelor si instalatiilor electrice, de medie si joasa tensiune, aferente retelelor electrice de distributie si posturilor de transformare;