Proiectare

Proiectare

  • Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4kV-20kV aeriene sau subterane;
  • Posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni);
  • Racorduri electrice de medie tensiune;
  • Bransamente electrice de joasa tensiune;
  • Retele electrice de iluminat public;
  • Instalatii de protectie prin legare la priza de pamant ,instalatii paratrasnet;
  • Instalatii electrice de compensare a factorului de putere;
  • Instalatii electrice de utilizare a energiei electrice de medie si joasa tensiune;
  • Instalatii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/cladirilor civile si industriale.